Privacy verklaring Autobedrijf Janssen Ede

Privacy verklaring

In verband met de privacywetgeving hebben wij deze privacyverklaring voor u als eigenaar opgesteld. U kunt ten alle tijden deze verklaring bij ons op kantoor inzien, ook de verwerking overeenkomsten met andere partijen waar Autobedrijf Janssen persoonsgegevens mee uitwisselt zijn op kantoor in te zien. Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst /opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.

Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en product technische vragen.

Van personeel bewaren wij noodzakelijke gegevens voor i.v.m. salarisadministratie.

Autobedrijf Janssen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Autobedrijf J.Janssen B.V., Klaphekweg 18b, 6713 HN, Ede. Tel: 0318-640513. E-mail: info@autobedrijfjanssenbv.nl. Functionaris gegevens bescherming van Autobedrijf Janssen is R. Kolkman. Voor alle vragen omtrent persoonsgegevens is R.Kolkman bereikbaar op: 0318-640513 of robin@autobedrijfjanssenbv.nl.

De gegevens die wij bewaren van eigenaren en voertuigen:

 • Adres gegevens van eigenaar
 • Naam en geslacht van eigenaar
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar
 • Merk, type, kenteken, chassisnummer, bouwjaar, uitvoering, voertuig historie, en aanverwante gegevens van het voertuig van eigenaar
 • Zit u in de schuldsanering of staat u onder Bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeven van facturatie

 

Van leveranciers en bedrijven die producten aan ons leveren:

 • IBAN nummer, KVK en BTW nummer
 • Contact gegevens van vertegenwoordigers

Van het personeel bewaren wij:

 • Volledige naam en adres gegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Bankrekeningnummer

 

Het doel waarmee Autobedrijf Janssen uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Afhandelen van betalingen / facturatie
 • Eigenaren te kunnen bellen/mailen dan wel brieven te versturen om onze diensten te kunnen uitoefenen.
 • Om diensten en goederen te kunnen leveren
 • U te kunnen informeren over herstel cq. reparatiewerkzaamheden (APK mailing, et cetera.)

 

Autobedrijf gebruikt de volgende computer en automatisering systemen om uw gegevens te bewaren en te verwerken:

Autobedrijf Janssen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt alleen gegevens welke uitdrukkelijk noodzakelijk zijn voor het kunnen leveren van onze diensten.

 • Autotaal Easy-Work: Management systeem om uw gegevens en van de auto op te slaan, facturatie systeem en dossiervorming van de door ons onderhouden en verkochte voertuigen. Met Autotaal Easy-Work hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u op kantoor kunt inzien.
 • I-Motive: Verzorgd en verzend onze gepersonaliseerde oproepen zoals APK mailingen, verhuismailingen, et cetera. Alleen uw naam, adres, merk, type en kenteken van uw auto, en de datum waarop de auto gekeurd moet zijn wordt door Autobedrijf Janssen aan I-Motive verstrekt. Met I-Motive heeft Autobedrijf Janssen een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.

 

Hoe lang bewaard Autobedrijf Janssen uw persoonsgegevens:

Autobedrijf Janssen bewaard uw gegevens en dat van uw auto niet langer dan strikt noodzakelijk is. Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, en boekhoudkundige administratie zolang dat volgens de wet verplicht is. Hierbij worden de volgende wettelijke termijnen gehanteerd: fiscaal 7 jaar.

 

Uw gegevens inzien, wijzigen, danwel verwijderen:

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens en het dossier van uw auto in te zien dan wel uw persoonsgegevens te wijzigen of uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, mits aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

U kunt geen wijzigingen toebrengen in het dossier van uw auto.

U mag ten alle tijden bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens door Autobedrijf Janssen aan derden.

U dient dan een verzoek in via info@autobedrijfjanssenbv.nl. Wij vragen altijd om een geldig legitimatie bewijs (met pasfoto en uw BS nummer afgeschermd in verband met de privacy waarborging). Verzoeken worden binnen 4 weken gehonoreerd.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:

Autobedrijf Janssen neemt het beschermen en beveiligen van uw persoonlijke gegevens serieus, en nemen daarom passende maatregelen om verlies, misbruik en onbevoegde toegang tot uw gegevens te beschermen. Hieronder vind u maatregelen die wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Regelmatig vinden er updates van onze computerprogramma’s en website plaats
 • Onze computers en management systeem zijn met wachtwoorden beveiligd.
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.